02 มีนาคม 2553

Anomalous - วิปลาส


TITLE OF FILM : Anomalous - วิปลาส

YEAR OF PRODUCTIO : 2009

RUNNING TIME : 3.30min.

SHOOTING FORMAT : DV

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Experimental Films

LANGUAGE OF DIALOGUES :


CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

03 กรกฎาคม 2552

อวัจนะTITLE OF FILM : AVAJANA - อวัจนะ

YEAR OF PRODUCTIO : 2009

RUNNING TIME : 8min.

SHOOTING FORMAT : Film 35mm.

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Drama

LANGUAGE OF DIALOGUES : Thai


CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Producer / ควบคุมการสร้าง
Warapol Supashok / วรพล สุภาโชค

Camera Oparator / ถ่ายภาพ
Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น

Art Director / กำกับศิลป์
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์

Editing / ลำดับภาพ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Music / ดนตรีประกอบ
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง
Boonchol Rodpanid / บุญช่วย รอดพานิช
Kashidit Kunanonkran / กศิดิษ คุนานนท์กานต์
Pakdiporn Tongnang / ภักดิพร ทองงาม
Manotai Tomesaitong / มโนทัย เติมสายทอง


Synopsis / เรื่องย่อ
ระหว่างเงินกับน้ำใจ คุณจะเลือกอะไร ?
05 มกราคม 2552

ทวิบท - อปรากฏTITLE OF FILM : ทวิบท - อปรากฏ
YEAR OF PRODUCTIO : 2008
RUNNING TIME : 4min.
SHOOTING FORMAT : Video miniDV
PROCESS : Color
GENRE AND TYPES : Drama
LANGUAGE OF DIALOGUES :Thai


CREDITS
A Film by / ภาพยนตร์โดย 
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์
Sittisak Mangpakdee / สิทธิศักดิ์ เมืองภักดี
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์
Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น
Walapol Supachok / วรพล สุภาโชค

Synopsis / เรื่องย่อ

สองนักฆ่าที่ต้องมาห่ำหันกัน...
24 พฤศจิกายน 2551

พรหมลิขิตTITLE OF FILM : Destiny - พรหมลิขิต

YEAR OF PRODUCTIO : 2008

RUNNING TIME : 30min.

SHOOTING FORMAT : Video miniDV

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Fiction - Romance

LANGUAGE OF DIALOGUES :Thai


CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย 

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Producer / ผู้อำนวยการสร้าง

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Script / เขียนบท

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Director of Photography / กำกับภาพ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Art Director / กำกับศิลป์

Suparerk  Kantawong / ศุภฤกษ์ กันทะวงศ์


Editing / ตัดต่อ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Music / ดนตรีประกอบ

Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง

Bhumin  Prempramote

Nuchanat Rojnawakorn / นุชนาถ โรจน์นวกรSynopsis / เรื่องย่อ

ภัทรเดินตามหาด้ายแดงที่ผูกติดอยู่กับนิ้วก้อยข้างซ้ายของเขา จนกระทั่งเขาพบกับรดา 

ที่มีด้ายแดงผูกติดนิ้วก้องข้างขวา แต่เป็นคนละเส้นกัน ทั้งสองคนจึงร่วมเดินทางและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

10 พฤศจิกายน 2551

CHARMTITLE OF FILM : CHARM

YEAR OF PRODUCTIO : 2008

RUNNING TIME : 2min.

SHOOTING FORMAT : Film 35mm.

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Drama

LANGUAGE OF DIALOGUES : Silent film


CREDITS


Director / ผู้กำกับ

Siriporn Jirananwattana / ศิริพร จิรนันท์วัฒนา


Producer / ผู้อำนวยการสร้าง

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Script / เขียนบท

Siriporn Jirananwattana / ศิริพร จิรนันท์วัฒนา


Director of Photography / กำกับภาพ

Pailin Chapwut/ ไพลิน เฉียบวุฒิ


Art Director / กำกับศิลป์

Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น

Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Editing / ตัดต่อ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Music / ดนตรีประกอบ
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง
Synopsis / เรื่องย่อ

เหตุเกิด ณ ห้องน้ำหญิง

เธอช่างไม่มั่นใจตัวเองเสียเหลือเกิน...