15 มิถุนายน 2551

Violent Death - สัมภเวสี
TITLE OF FILM : Violent Death - สัมภเวสี
YEAR OF PRODUCTIO : 2007
RUNNING TIME : 12min.
SHOOTING FORMAT : Video miniDV
PROCESS : Color
GENRE AND TYPES : Fiction - Black Comedy
LANGUAGE OF DIALOGUES : Thai

CREDITS
Director / ผู้กำกับ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Producer / ผู้อำนวยการสร้าง
Siriporn Jirananwattana / ศิริพร จิรนันท์วัฒนา

Script / เขียนบท
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์
Sittisak Mangpakdee / สิทธิศักดิ์ เมืองภักดี
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์

Director of Photography / กำกับภาพ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Art Director / กำกับศิลป์
Pannapa Sungpol / เพ็ญนภา สวนผล
Waramon Waradee / วรามล วระดี
Kanlaya Nounsei / กัลยา นวลใส

Editing / ตัดต่อ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Music / ดนตรีประกอบ
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์

Cast / นักแสดง
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์
Sittishok Puksaey / สิทธิโชค พุกสาย
Pattarin Kunnaras / ภัทริน ขุนนะเรศ

Synopsis / เรื่องย่อ
เด็กแว๊นคนหนึ่งที่ไม่ยอมรับว่าตนเองได้ตายไปแล้วกับสัมภเวสีเจ้าที่ ที่ต้องการจะไปเกิด โดยคิดว่าจะใช้เด็กแว๊นที่เพิ่งตายไปแล้วเป็นตัวตายตัวแทน สัมภเวสีจึงต้องทำทุกอย่าง เพื่อนให้เด็กแว๊นยอมรับความจริงแสดงความคิดเห็น