16 กรกฎาคม 2551

She's discourdge - เธอท้อแท้ใจTITLE OF FILM : She's discourdge - เธอท้อแท้ใจ

YEAR OF PRODUCTIO : 2008

RUNNING TIME : 4min.

SHOOTING FORMAT : Video miniDV

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Documentary - Drama

LANGUAGE OF DIALOGUES : No Dialogue or Commentaries

CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์
Sittisak Mangpakdee / สิทธิศักดิ์ เืมืองภักดี
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง

Napaporn Chontavee / นภาพร ชนม์ทวีSynopsis / เรื่องย่อ

เธอท้อแท้ใจอยู่ลำพังภายในห้องของเธอ ปัญหาสารพัดที่เธอต้องเผชิญ
และทางออกของเธอคือ...
แสดงความคิดเห็น