20 กันยายน 2551

วินาทีลี้ลับTITLE OF TV PROGRAMPS : MYSTERY MOMENT - วินาทีลี้ลับ
YEAR OF PRODUCTIO : 2008
RUNNING TIME :
25min.
SHOOTING
FORMAT :Video miniDV 

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : TV 

LANGUAGE OF DIALOGUES : Thai


CREDITS


Director / ผู้กำกับ
รายการ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Producer / ผู้จัดการงานสร้าง

Chananchida sangsanod / ชนัญชิดา เสียงเสนาะ


Script / เขียนบท
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์Director of Photography / กำกับภาพ
Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น
Pailin Chapwut / ไพลิน เฉียบวุฒิ


Art Director / กำกับศิลป์
Kittita Taejasan / กิตติยา เตจ๊ะสาร


Editing / ตัดต่อ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Music / ดนตรีประกอบ
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Master of Cermonies / ผู้ดำเนินรายการ

Namo Tongpawt Tonggumnerd / นะโม ทองเปาต์ ทองกำเนิดSynopsis / เรื่องย่อ

เจาะความเชื่อ หรือเชื่อความจริงโดยการนำหลักวิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์มาพิสูจน์ความเชื่อ

ช่วงแรก Opening - ปฐมบทรายการ

ช่วงที่สอง แลเงาความจริง - พิสูจน์ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาจารย์ใหญ่

ช่วงที่สาม บอกเล่าเข้าพิธี - พิสูจน์ความเชื่อทางไสยศาสตร์ เรื่อง มัดตราสังข์

ช่วงที่สี่ ลี้ลับจับตาดู - พิสูจน์ความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ และไสยศาสตร์

เรื่อง เครื่องตรวจจับวิญญาณและพิธีกรรมเห็นผี

ช่วงสุดท้าย End Credits - ปัจฉิมบทรายการ
แสดงความคิดเห็น