29 ตุลาคม 2551

phoneOne
TITLE OF ADVERTISE : PHONEONE

YEAR OF PRODUCTIO : 2008

RUNNING TIME : 1min.

SHOOTING FORMAT : HDV 

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Advertise

LANGUAGE OF DIALOGUES : Thai


REDITS

Director / ผู้กำกับ

Srawut Panlim / ศราวุฒิ ปานหลิม


Producer / ผู้อำนวยการสร้าง

Phichanan Loahapornsawan / พิชชานันท์ เลาหะพรสวรรค์


Director of Photography / กำกับภาพ

Patima Pomchai / ปฎิมา ป้อมชัย


Art Director / กำกับศิลป์

Watid Mudsalae / วิทิต หมัดสะและ

Thanarak Sinnawa / ธนารักษ์ ศิลป์นาวา


Editing / ตัดต่อ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Music / ดนตรีประกอบ

Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์
Synopsis / เรื่องย่อ

ภาพยนตร์โฆษณาโทรศัพท์มือถือ phoneOne
แสดงความคิดเห็น