24 พฤศจิกายน 2551

พรหมลิขิตTITLE OF FILM : Destiny - พรหมลิขิต

YEAR OF PRODUCTIO : 2008

RUNNING TIME : 30min.

SHOOTING FORMAT : Video miniDV

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Fiction - Romance

LANGUAGE OF DIALOGUES :Thai


CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย 

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Producer / ผู้อำนวยการสร้าง

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Script / เขียนบท

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Director of Photography / กำกับภาพ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Art Director / กำกับศิลป์

Suparerk  Kantawong / ศุภฤกษ์ กันทะวงศ์


Editing / ตัดต่อ

Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์


Music / ดนตรีประกอบ

Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง

Bhumin  Prempramote

Nuchanat Rojnawakorn / นุชนาถ โรจน์นวกรSynopsis / เรื่องย่อ

ภัทรเดินตามหาด้ายแดงที่ผูกติดอยู่กับนิ้วก้อยข้างซ้ายของเขา จนกระทั่งเขาพบกับรดา 

ที่มีด้ายแดงผูกติดนิ้วก้องข้างขวา แต่เป็นคนละเส้นกัน ทั้งสองคนจึงร่วมเดินทางและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

แสดงความคิดเห็น