05 มกราคม 2552

ทวิบท - อปรากฏTITLE OF FILM : ทวิบท - อปรากฏ
YEAR OF PRODUCTIO : 2008
RUNNING TIME : 4min.
SHOOTING FORMAT : Video miniDV
PROCESS : Color
GENRE AND TYPES : Drama
LANGUAGE OF DIALOGUES :Thai


CREDITS
A Film by / ภาพยนตร์โดย 
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์
Sittisak Mangpakdee / สิทธิศักดิ์ เมืองภักดี
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์
Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น
Walapol Supachok / วรพล สุภาโชค

Synopsis / เรื่องย่อ

สองนักฆ่าที่ต้องมาห่ำหันกัน...
แสดงความคิดเห็น