03 กรกฎาคม 2552

อวัจนะTITLE OF FILM : AVAJANA - อวัจนะ

YEAR OF PRODUCTIO : 2009

RUNNING TIME : 8min.

SHOOTING FORMAT : Film 35mm.

PROCESS : Color

GENRE AND TYPES : Drama

LANGUAGE OF DIALOGUES : Thai


CREDITS

A Film by / ภาพยนตร์โดย
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Producer / ควบคุมการสร้าง
Warapol Supashok / วรพล สุภาโชค

Camera Oparator / ถ่ายภาพ
Sutap Janpakwan / สุเทพ จันผักแว่น

Art Director / กำกับศิลป์
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์

Editing / ลำดับภาพ
Paranat Panarad / ปรณัฐ ปนรัตน์

Music / ดนตรีประกอบ
Pasu Intaramanwong / พสุ อินทรมานวงศ์


Cast / นักแสดง
Boonchol Rodpanid / บุญช่วย รอดพานิช
Kashidit Kunanonkran / กศิดิษ คุนานนท์กานต์
Pakdiporn Tongnang / ภักดิพร ทองงาม
Manotai Tomesaitong / มโนทัย เติมสายทอง


Synopsis / เรื่องย่อ
ระหว่างเงินกับน้ำใจ คุณจะเลือกอะไร ?
แสดงความคิดเห็น